SERI KESENIAN LOKAL BANYUMAS: MARUNGAN

Marungan; pertunjukan kesenian yang dipergunakan untuk bersuka ria (kasukan) di kalangan priyayi Banyumas pada masa lalu. Pertunjukan dilakukan di malam hari dan benar-benar digunakan sebagai media hiburan. Dalam pertunjukan marungan para priyayi menari bersama dengan para penari wanita. Marungan pernah berkembang di hampir seluruh wilayah kultur Banyumas.

Popular posts from this blog

MAKNA SIMBOLIK PADA PROPERTI BEGALAN

SENI BUNCIS DI BANYUMAS: Ekspresi Estetik Dalam Kekalutan

KEBUDAYAAN LOKAL BANYUMAS SEBAGAI KEKUATAN PARIWISATA