Posts

SITUS GUNUNG PADANG ANA NANG MAJENANG

Image
Tilas Peradaban Jawa Kuna      Situs Gunung Padang ora kur ana nang Cianjur thok. Wong Banyumas kudu ngerti, sebab jebulane situs gunung Padang uga ana nang wilayah kecamatan Majenang. Persise nang desa Salebu, kecamatan Majenang, kabupaten Cilacap. Wewujudane ora beda karo sing ana nang Cianjur. Arupa watu-watu glondhongan peninggalan jaman megalitikum pirang-pirang padha temanceb maring lemah.    Imam Hamidi Antassalam warga sing manggon ora adoh sekang situs kuwe ngandharna lamona ana sebageyan wong sing duwe pinemu menawa watu-watu sing ana nang gunung Padang kuwe fenomena watu-watu sing biasa ana nang gunung. “Miturut nyong, watu-watu kuwe pancen watu biasa. Ningen genah ana campur tangane menungsa. Buktine ukurane meh padha. Banjur ana teknik penyambungan sing ajeg antara siji lan sijine,” kaya kuwe penjelasane Hamidi.    Ora nana petunjuk apa-apa sing bisa go tengara sapa sing gawe, kapan gawene lan go ngapa watu pathing jlegudhag kuwe detata nurut-nurut. Sin

MUSEUM WAYANG AJA KUR DADI GUDHANG

    Nang kota lama Banyumas ana sewijining museum sing dingo majang lan nyimpen maneka werna wayang. Museum kiye madeg rikala taun 1982 sing deada-ada dening Yayasan Sendang Mas. Muane banjur dejenengi Museum Wayang Senang Mas Banyumas. Ana pirang-pirang wrena wayang sing depajang nang ngkono, antara liya wayang kulit Kidang Kencanan, wayang golek, wayang suluh, wayang sadat, wayang gedhog, wayang krucil, wayang kancil, wayang dupara, wayang suket lan liya-liyane.     Anane muweum wayang nang Banyumas kudune bisa dadi plekara wigati tumrap kabeh wong Banyumas, molahi sekang Pemrentah, jagading pawiyatan, ngasi gutul warga masyarakat sekabehane. Sebab, wayang sewetara wektu kepungkur wis desahna dening UNESCO (Lembaga PBB sing ngurusi pawiyatan lan kabudayan) minangka world culture harritage (warisan kabudayan dunya) sing mertandhani wong Jawa duwe kabudayan sing deakoni nang wong sedunya.     Ewa semana ngasi wektu dina kiye Museum Wayang Sendang Mas sing deupakara dening Pamrentah K

MUDHIK LEBARAN ANTARA TRADISI LAN MASALAH SOSIAL

    Wis temapak wulan Puasa. Sedhela maning lebaran utawa bada. Sing padha nang paran padha mudhik bali maring tanah wutah getihe. Ketemu sedulur, balung pisah padha ngumpul maning. Sing adoh dadi pedhek. Sing pedhek tambah anget remaket. Padha teyeng adu pengalaman lan adu kesusksesan. Sing padha ngodhe padha nggawa bali kasil, teyeng males kebecikan maring wong tuwa.     Tradisi mudhik kaya sing tinemu aben lebaran udu mbeke wingi-wingi bae. Tradisi kuwe wis lawas banget, malah wis ana seurunge Islam mlebu maring nuswantara. Sewetara ahli duwe pinemu menawa tradisi mudhik ana gandheng-cenenge karo sejarah bangsa Indonesia sing keturunan Melanesia asal sekang Yunan, Cina. Kecrita menawa bangsa Yunan klebu bangsa sing seneng ngulandara utawa ngembara nggolet penguripan. Aben taun nang wulan sing deanggep penting njalari wong-wong sing padha ngembara njur padha bali maring daerah asale saperlu nganakna ritual kapercayan.     Dhong jaman purba Indonesia ana upacara aben taun sing ngemu

KOTA LAMA BANYUMAS

Dening Yus Wong Banyumas Kota lama Banyumas debangun rikala Banyumas molaih dejajah dening Walanda sebubare perang Diponegoro minangka kota praja sing dadi pusat pemerintahan Kadipaten Banyumas. Semenane sing dadi panguwasa nang Kadipaten Banyumas aran Adipati Cakranegara (1816 -1830) sing njur lumuntur maring putrane sing nunggak semi kanthi gelar Adipati Cakranegara I (1832- 1864). Pembangunan kota praja sing minangka pusat pamrentahan nang laladan Banyumas kiye egin terus disempurnakna ngasi putrane Adipati Cakranegara I nyekel pamrentahan Kadipaten Banyumas kanthi tetenger Adipati Cakranegara II (1864 -1879). Nang kono egin ana tinggalan wujud bangunan Kadipaten Banyumas lengkap karo pendhapane sing wujud campuran antarane arsitektur Landa lan arsitektur Jawa. Sekekere dalem kadipaten ana bangunan-bangunan arsitektur Landa sing dinggoni sentana dalem Kadipaten kayata, Pangeranan, Kepatihan, lan liya-liyane. Nang prenah sisih wetane dalem Kadipaten ana pusat perekonomian wujud

DOLANAN TRADISIONAL KETINGGALAN JAMAN APA NDHISITI JAMAN?

   Seliring genting rangu-rangu bang sikatan    Sikatane gawe rutuh    Rutuh-rutuh bedhil gedhe    Onekena sanggal bale    Dor      Bocah sepirang-pirang padha mlaku baris cekelan pundhake kanca sing nang ngarepe kambi tembangan bareng-bareng. Sekang kadohan keton kaya pepethan ula. Salah sijine bocah ana sing methal dhewek. Mbasa gutul pungkasaning tembang bocah sing mau nang methal dhewek mlumpat njur adu arep kambi kancane sing agi baris. Ana bocah loro sing padha omong-omongan, njur bocah sing mau methal dhewek nguber-uber bocah sing dadi buntut nang barisan kuwe. Sing nang ngarep ngadhang-adhangi. Sing nguber karo sing dauber padha-padha trengginase. Ningen sing nguber teyeng lewih gesit merga dhewekan mulane suwening suwe buntute kena. Sing dadi buntut banjur genti dadi sing tukang nguber buntut. Kaya kuwe seteruse.    Kuwe minangka salah sijine conto dolanan tradisional asal sekang laladan Banyumas sing aran Seliring Genting. Nang ngkono ana pelajaran sing penting banget

EBEG: SPIRIT KUDA SEBAGAI ETOS KERJA PETANI

Oleh: Yus Wong Banyumas Ada pertanyaan sederhana yang berpuluh-puluh tahun saya tidak mendapat jawabannya dan baru ditemukan dalam sebuah obrolan dengan Mas Hari Genduk, dosen Institut Seni Indonesia Surakarta: “Mengapa ebeg begitu populer di Banyumas?” Di wilayah Banyumas dan sekitarnya ebeg bukan cuma persoalan berkesenian tetapi telah menjadi media perwujudan eksistensi diri yang memungkinkan seseorang total berekspresi. Kehadiran ebeg juga menjelma menjadi semacam euphoria dari kegelisahan, kemarahan, dendam, kegagalan, kebencian, penderitaan, sekaligus heroisme dan patriotisme. Dalam obrolan tersebut kami sama-sama menggali persoalan popularitas ebeg di Banyumas berdasarkan berbagai sudut pandang, baik dari sisi diakronis, estetis, antropologis, ekonomis, politis, perkembangan budaya maupun psiko-sosial dan sosial-psikologis. Jawabannya terletak pada hubungan antara spirit kuda dan etos kerja petani. Dalam sejarah perjalanan kerajaan-kerajaan nusantara (pra Islam) dij

PENGARUH BUDAYA GLOBAL TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL

Oleh Yus Wong Banyumas       A. Pendahuluan      Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah sangat akrab dengan beberapa istilah seperti globalisasi, modernisasi, industrialisasi, budaya massa, budaya pop, budaya tinggi (high culture), budaya rendah (low culture), seni rakyat, seni massa atau seni pop. Namun, apa sesungguhnya definisi maupun substansi dari beberapa terminologi tersebut? Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mempelajarinya, agar dalam implementasi tugas dan profesi di masyarakat tidak terjadi mal praktek, seling-surup, kesalahtafsiran dan sejenisnya, yang tidak saja merugikan diri sendiri tetapi juga dapat pula merugikan orang lain. Tulisan ini bukan dalam rangka ‘menggurui’, tetapi lebih sebagai sebuah usaha mengajak semua pihak untuk lebih mengapresiasi istilah-istilah tersebut dalam konteks pemaknaan maupun substansinya.             Apabila definisi dan substansi beberapa terminologi tersebut sudah dapat diapresiasi, diharapkan setiap peserta dapat