Friday, December 26, 2008

SERI KESENIAN LOKAL BANYUMAS: SLAWATAN JAWA

Slawatan Jawa; musik bernafas islami dengan perangkat berupa terbang Jawa. Semua pemain slawatan Jawa adalah laki-laki dewasa. Slawatan Jawa masih berkembang di hampir seluruh wilayah kultur Banyumas.

Slawatan Jawa; musik bernafas islami dengan perangkat berupa terbang Jawa. Semua pemain slawatan Jawa adalah laki-laki dewasa. Slawatan Jawa masih berkembang di hampir seluruh wilayah kultur Banyumas.

1 comment:

Wong Leter said...

mas, aku agi golet vcd utawa kaset slawatan, soale aku pengin banget nyojogna karo slawatan sing ning desane inyong, karo go sinau. Duwe ora mas, mengko tek tuku. Sumpah lah yakin.