Friday, January 2, 2009

SUGENG WARSA ENGGAL

Ngaturaken SUGENG WARSA ENGGAL 1 SURA 1942 JE. Mugi-mugi taun ingkang badhe lumampah sageda minangka mangun kewajiban dhumateng Gusti, ngalam sakalir, sesamining titah lan diri pribadi salebeting gesang bebrayan agung. Amin.

Ngaturaken SUGENG WARSA ENGGAL 1 SURA 1942 JE. Mugi-mugi taun ingkang badhe lumampah sageda minangka mangun kewajiban dhumateng Gusti, ngalam sakalir, sesamining titah lan diri pribadi salebeting gesang bebrayan agung. Amin.

No comments: