Friday, December 26, 2008

SERI KESENIAN LOKAL BANYUMAS: MARUNGAN

Marungan; pertunjukan kesenian yang dipergunakan untuk bersuka ria (kasukan) di kalangan priyayi Banyumas pada masa lalu. Pertunjukan dilakukan di malam hari dan benar-benar digunakan sebagai media hiburan. Dalam pertunjukan marungan para priyayi menari bersama dengan para penari wanita. Marungan pernah berkembang di hampir seluruh wilayah kultur Banyumas.

Marungan; pertunjukan kesenian yang dipergunakan untuk bersuka ria (kasukan) di kalangan priyayi Banyumas pada masa lalu. Pertunjukan dilakukan di malam hari dan benar-benar digunakan sebagai media hiburan. Dalam pertunjukan marungan para priyayi menari bersama dengan para penari wanita. Marungan pernah berkembang di hampir seluruh wilayah kultur Banyumas.

No comments: